2001

2001 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Red Hat 7.1 (CD) Linux 2.4.2 (Release 16 april 2001) Mandrake 8.0 (CD) Linux 2.4.3 (Release 19 april 2001)

2000

2000 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Mandrake 7.0 Gold Pack CD2 CD3 CD4 CD5 CD6 Linux 2.2.14 (Release 27 january 2000) BeOS 5.0 demo (CD – Sortie […]

1999

1999 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Mandrake 5.3 (CD) (Release 5 february 1999) FreeBSD 3.1 (CD – Release 15 february 1999) Mandrake 6.0 CD2 CD3 Linux 2.2.9 […]

1998

1998 : 32-bits PC (Intel x86) operating system Red Hat 5.1 CD2 CD3 Linux 2.0.34 (Release 22 may 1998) Mandrake 5.1 (CD) Linux 2.0.34 (1st version of Mandrake – Release […]

Jubileuszowa Motomajówka

Z udziałem ponad sześciuset maszyn i odpowiednio więcej motocyklistów – jeźdźców dosiadających stalowych rumaków wszelkiej wielkości i maści – odbyła się 13 maja w Krośnie koło Ornety jubileuszowa X Warmińska […]