Ekołomyja po raz dwunasty

Dwa lata po kolei jej niej było, albowiem być nie mogło – dlaczego, każdy wie. Wprawdzie…