Aktywni mieszkańcy budynku nr 12 przy ul. 1 Maja w Górowie doskonale wiedzą, że wystarczy tylko chcieć, a wspólnymi siłami można zrobić wiele dla publicznej przestrzeni, w której się żyje. A właśnie jeszcze nie tak dawno podwórze ich budynku wyglądało niezbyt atrakcyjnie.

Na poprawę jego stanu brakowało środków finansowych, a przede wszystkim chyba także inwencji w działaniu. W końcu mieszkańcy Wspólnoty postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Zawiązała się nieformalna grupa “Aktywni inaczej”, która złożyła wniosek  grantowy do Lokalnej Grupy Działania “Warmiński Zakątek”. Grupę stworzyli: M. Mycio, K. Antonowicz i M. Kula.  Ich projekt zatytułowany “Być, czy żyć aktywnie – oto jest pytanie” zakładał powstanie placu zabaw dla dzieci,  zasadzenie krzewów, wykonanie prac ziemnych polegających na wyrównaniu terenu podwórza. Projekt trafił do komisji oceniającej i uzyskał wystarczającą ilość punktów, a co za tym idzie inicjatorzy projektu otrzymali potrzebne fundusze na jego realizację.

Intensywne prace trwały przez kilkanaście dni. Efekt przerósł oczekiwania realizatorów. Kolorowy plac zabaw został otoczony barwnym, drewnianym płotkiem i usytuowany na równym,  piaszczystym podłożu. Wokół zasadzono krzewy. Z inicjatywy grupy realizującej projekt, ze środków finansowych Wspólnoty wykonano również dwa parkingi, wyłożone polbrukiem i nowe chodniki. Plac zabaw zaraz zapełnił się dziećmi, które przybyły tu z całej ulicy 1 Maja.

Cieszę się, że udało się nam zrealizować zaplanowany projekt – mówi M. Mycio, główny pomysłodawca projektu – ale przede wszystkim cieszę się, że udało się wskrzesić wśród moich sąsiadów  zapał i chęć do wspólnej pracy. Zachęceni osiągniętym sukcesem, jesteśmy juz w końcowej fazie powołania do życia stowarzyszenia, którego celem statutowym będzie m.in.  praca na rzecz najbliższego środowiska jak i mieszkańców Górowa Iław.

W tym miejscu słowa podziękowania należą się wszystkim wolontariuszom pracującym przy projekcie. Społecznicy dziękują również Burmistrzowi Miasta oraz jego pracownikom E. Drymuchowi, O. Żelanisowi i A. Cioskowi, którzy w różny sposób pomogli przy realizacji projektu.

Burmistrz, który oglądał efekt końcowy projektu, powiedział: Wszystkie inicjatywy  wychodzące od mieszkańców naszego miasta staramy się popierać w ramach posiadanych sił i środków. Wszystkim nam przecież zależy na tym, aby nasze miasteczko było coraz ładniejsze.

Inicjatorzy projektu mają zamiar w przyszłym roku wybudować obok placu zabaw dla dzieci jeszcze plac relaksu dla dorosłych, na którym stanie drewniana wiata oraz miejsce na grilla. Duże nadzieje wiążą także z powstaniem stowarzyszenia, które pozwoli im łatwiej zdobyć środki finansowe na zamierzone działania.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content