Prezenty, także te bardzo praktyczne, daruje nie tylko Święty Mikołaj. Mamy instytucje, które także zajmują się pomocą tym z nas, najbardziej potrzebującym.

Tak się złożyło, że górowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując projekt POPŻ 2014-2020 w dniu 06.12.2016 r. (Mikołajki) rozpoczął kolejną dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta, właśnie tych, którzy znajdują się obecnie w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, rodziny i osoby dotknięte ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach pomocy, ze wsparcia w mieście skorzysta 750 osób, które kwalifikują się do pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Do rozdysponowania jest: ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, filet z makreli w oleju (konserwy), szynka drobiowa (konserwy), cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia żywnościowego, a nie przekraczają kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie, mogą zgłaszać się do OPS w celu uzyskania skierowania do pobrania paczki żywnościowej.

Tego szczególnego pracownicy dziękują Panu Burmistrzowi Jackowi Kostce za remont magazynu, dzięki czemu wolontariusze wydający żywność mają lepsze warunki pracy. Dziękują także wolontariuszom, którzy pomagają przy rozładunku.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content