Coraz częściej słyszymy o obawach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Media cytują znanych naukowców czy biznesmenów, którzy ostrzegają nas przed zbytnim rozwojem SI. Co jednak na ten temat sądzą specjaliści zajmujący się tym tematem?

Sprawdzić to postanowiła grupa uczonych z Uniwersytetów w Oxfordzie i Yale, która wyniki swojej pracy opisała w artykule When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts. Zdaniem ankietowanych specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, istnieje 50% szansy, że w ciągu 45 lat SI przewyższy człowieka we wszystkich aspektach inteligencji, a w ciągu 120 lat zautomatyzowana zostanie cała praca wykonywana przez ludzi.

Co interesujące, zauważono sporą rozbieżność opinii wśród fachowców z Ameryki Północnej i Azji. O ile uczeni z Ameryki uważali, że przewyższenie człowieka we wszystkich aspektach zajmie SI 74 lata, to zdaniem Azjatów nastąpi to w ciągu 30 lat.
Oczywiście nasuwa się pytanie, kim byli eksperci, których ankietowano. Przeprowadziliśmy badania ankietowe wśród badaczy, których publikacje ukazały się w ramach konferencji NIPS oraz ICML w 2015 roku – stwierdzili autorzy badań. NIPS (Neural Information Processing Systems) oraz ICML (International Conference on Machine Learning) to dwie najważniejsze konferencje dotyczące wysokiej jakości badań nad maszynowym przetwarzaniem i uczeniem się. Ankiety wysłano do 1634 ekspertów, z których odpowiedziało 352.

W ankiecie pytano o moment pojawienia się maszynowej inteligencji wysokiego poziomu (HLMI), którą zdefiniowano jako poziom, na którym maszyny, bez pomocy człowieka, mogą wykonać każde zadanie lepiej i taniej niż ludzie.

Pytano też o poszczególne etapy rozwoju sztucznej inteligencji. Z ankiet wynika, że do roku 2024 maszyny prześcigną człowieka w tłumaczeniach pomiędzy językami, do roku 2026 lepiej od licealisty napiszą wypracowanie, będą lepszymi kierowcami ciężarówek do roku 2027, do 2031 będą gotowe by zastąpić człowieka w handlu detalicznym, przed rokiem 2049 napiszą besteller, a do roku 2053 staną się lepszymi chirurgami niż ludzie.

Sztuczna inteligencja przewyższy nasze możliwości szybciej, niż większości ludzi się wydaje. Wielu z nas ma się czego obawiać, gdyż w przewidywalnym czasie rysuje się perspektywa zastąpienia całych grup zawodowych przez maszyny. Rodzą się więc obawy o bezpieczeństwo ekonomiczne czy fizyczne. Również i to postanowili zbadać uczeni z Oxfordu i Yale. Zapytali w swojej ankiecie, czy w długim terminie osiągnięcie przez SI poziomu HLMI będzie miało pozytywne czy negatywne skutki dla ludzi. Oceny miano dokonać na 5-stopniowej skali. Po jej statystycznej analizie okazało się, że mediana dla odpowiedzi „dobre skutki” wynosi 25%, dla „bardzo dobre” jest to 20%, dla „złe” jest to 10% i dla „bardzo złe” (np. zagłada ludzkości) wynosi 5%.

Facebooktwitter
Kategorie: Robotyka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content