Przedostatni raz uczniowie „wygaszanych” (likwidowanych) gimnazjów w tym roku przystąpili do egzaminów kończących ten etap nauki. W przyszłym roku egzaminy odbędą się po raz ostatni. Jest to rezultat wprowadzanej reformy szkolnictwa. W tym roku egzaminy rozpoczęły się 18 kwietnia.

Egzaminy gimnazjalne odbywają się każdego roku na wiosnę i są obowiązkowe dla wszystkich uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Zawierają arkusze z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, a także języków nowożytnych.

Od 2012 roku obowiązuje nowa formuła egzaminów. Zamiast dwóch części zawierających nauki humanistyczne i ścisłe, obecnie gimnazjaliści podchodzą do:
– I części podzielonej na dwa arkusze: język polski oraz historię i wiedzę o społeczeństwie,
– II części zawierającej dwa arkusze: matematykę oraz przedmioty przyrodnicze,
– III części, czyli egzaminu z języków obcych nowożytnych; do wyboru uczniów CKE pozostawia język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański oraz francuski.
Dwie pierwsze części, a także egzamin z języka na poziomie podstawowym są obowiązkowe.

Na egzamin gimnazjalny uczeń może wnieść jedynie pióro lub długopis, obowiązkowo z czarnym tuszem lub wkładem. Na części z matematyki dozwolona jest również linijka.

____________________________________
Egzamin gimnazjalny 2018 w liczbach:

• 6 – tyle testów wchodzi w zakres egzaminu gimnazjalnego
• 36 – tyle płyt na egzamin z języka obcego zostało przygotowanych przez CKE
• 83,3 – taki procent uczniów będzie zdawał egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
• 87,1 – taki procent uczniów podejdzie do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
• 180 – tyle dodatkowych minut na wszystkie egzaminy gimnazjalne łącznie mogą otrzymać uczniowie, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu
• 192 – tyle różnych arkuszy na tegoroczny egzamin przygotowała CKE
• 420 – tyle minut łącznie trwają wszystkie testy, które uczniowie będą pisali w trakcie egzaminu gimnazjalnego 2018
• 7 100 – w niemal tylu szkołach odbędzie się egzamin gimnazjalny
• 349 000 – ponad tylu uczniów przystąpi w tym roku do egzaminu gimnazjalnego
• 2 045 000 – tyle arkuszy CKE musi przygotować na egzamin gimnazjalny 2018.

W Górowie Iławeckim łącznie, w Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz gimnazjum z Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania do egzaminów gimnazjalnych przystąpiło 60 uczniów.

/dane liczbowe na podstawie materiałów CKE/

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content