Staraniem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego) ukazała się drukiem rzetelna publikacja-album przygotowana i opatrzona tekstem przez cenionego krakowskiego krytyka i historyka sztuki dr Krystynę Czerni [Białystok 2019]. Album nosi tytuł: „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie. Warmia i Mazury, Lublin”.

W słowie wstępnym Krystyna Czerni pisze o profesorze Jerzym Nowosielskim: „Można go także uznać za jednego z najwybitniejszych twórców współczesnej sztuki sakralnej w skali międzynarodowej. Jego niepowtarzalny styl, czerpiący z tradycji ikony i malarstwa awangardy, jest przykładem twórczej kontynuacji tradycji bizantyńskiej na ziemiach polskich. Szczególny ‘zmysł monumentalny’ i rzadka umiejętność aranżowania przestrzeni sakralnych pozwoliły artyście wypracować własną, oryginalną koncepcję sztuki sakralnej, będącą próbą współczesnej interpretacji tradycyjnych cerkiewnych kanonów, a zarazem wyrazem jego osobistej religijności, wzniesionej ponad religijne podziały i konflikty”.

W latach 1983-1984 profesor Jerzy Nowosielski wraz z małżonką Zofią (także malarką) oraz asystentką Haliną Onichimiuk dwukrotnie przebywał w Górowie  Iławeckim realizując koncepcję aranżacji miejscowego poewangelickiego kościoła (dzisiaj cerkiew greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego) na potrzeby wschodniej świątyni. Profesor przyjechał do Górowa Iław. na zaproszenie ówczesnego proboszcza, Juliana Gbura oraz wikariusza generalnego przy Prymasie Polski o. Jozafata Romanyka.

Dzisiejsza cerkiew greckokatolicka w Górowie Iławeckim to wspaniały przykład syntezy wielu epok i stylów, doskonale wpisująca się w wielokulturowy region, jakim są Warmia  i Mazury. W albumie poświęcony jej został cały rozdział, skrupulatnie omawiający poszczególne detale jej wyposażenia.

[Czarno-białe, archiwalne, fotografie dokumentują pobyt i prace krakowskich artystów w cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim].

B.T.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content