Przeprowadzona w czwartkowe przedpołudnie 27 czerwca X sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie zapowiadała się interesująco, bowiem jej porządek przewidywał wiele ciekawych tematów dotyczących mieszkańców.

Znalazł się w porządku obrad nawet punkt przewidujący udział w debacie publiczności. Jednak z jego realizacji niewiele wyszło, bowiem reprezentacja mieszkańców była mniej niż skromna. Ten fakt został zauważony przez radnych i stał się przyczyną zapytania o skuteczność i sposoby informowania potencjalnych zainteresowanych o planowanych sesjach. Mogło by się wydawać, że we współczesnej przestrzeni informacyjnej nie powinno być z tym problemów.

Głównym tematem X sesji RM, szeroko przedstawionym i dyskutowanym, był raport o stanie gminy za 2018 r. Przedstawił go burmistrz miasta informując między innymi o rozpoczętych i ukończonych (bądź będących na ukończeniu) dużych inwestycjach, np. rewitalizacja ratusza miejskiego, rewaloryzacja obszaru doliny rzeki Młynówki, utworzenie parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego. Raport zakończył informacją o tym, że miasto w 2018 roku nie zaciągnęło żadnych kredytów.

Burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie zostało udzielone absolutorium za 2018 rok.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content