Górowo Iławeckie ma nowego Skarbnika Miasta – XV sesja Rady Miejskiej

Bardzo sprawnie, co z satysfakcją odznaczył przewodniczący Rady Miasta Górowa Iławeckiego, przeprowadzona została w środę 26 września kolejna, XV już sesja bieżącej kadencji. Satysfakcja tym bardziej umotywowana, ponieważ radni mieli za zadanie do przegłosowania jedenaście uchwał i do tego przeprowadzenie dyskusji nad zgłoszonymi uwagami dotyczącymi funkcjonowania miasta w ramach przewidzianych porządkiem obrad „spraw różnych”.

Niewiele ponad półtorej godziny zajęło miejskim radnym, zgromadzonym w mniejszej sali górowskiego Domu Kultury, przyjęcie uchwał i podjęcie decyzji dotyczących bieżących spraw miasta. Nie czas tutaj był jednak czynnikiem decydującym, ponieważ uchwały dyskutowane były wcześniej na komisjach, raczej istotna była dyscyplina i porozumienie.

Najwięcej ożywienia wywołały trzy punkty porządku środowych obrad RM:

– powołanie Skarbnika miasta, którym została pani Edyta Jarmoluk w miejsce emerytowanej już długoletniej i zasłużonej dla górowskiego Ratusza pracownicy samorządowej pani Teresy Ferdycz;

– zasady otrzymywania diet przysługującym radnym Rady Miasta Górowo Iławeckie (radni przyjęli uchwałę podwyższającą diety: radnego – 55% kwoty bazowej i przewodniczącego Rady – 95% kwoty bazowej; jakie to konkretnie kwoty, dokładnie nie zostało wyjaśnione);

– uprzątnięcie miasta i naprawienie jezdni i chodników po remoncie szwankującej sieci wodociągowej.

Facebooktwitter

Next Post

To już dwadzieścia lat

pon Paź 7 , 2019
Miła uroczystość o charakterze sportowym (lecz także i towarzyskim) miała miejsce na hali sportowej górowskiej szkoły podstawowej w sobotę 5 października. Otóż tego dnia siatkarze Team Cresovia Górowo Iławeckie obchodzili jubileusz 20-lecia powstania swojej drużyny. Program dnia przewidywał okolicznościowe przemówienia z życzeniami, wręczenie zawodnikom Teamu Cresovia klubowych koszulek (ufundowanych przez […]

Zobacz także...