Z udziałem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego w piątkowy poranek 10 stycznia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie miała miejsce podniosła uroczystość oraz spotkanie, których głównym punktem było wręczenie sześciorgu pedagogom naszego województwa za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania „Medali Komisji Edukacji Narodowej”.

W słowie wstępnym Prezes Zarządu Okręgu W – M Ligi Ochrony Przyrody w Olsztynie p. Tadeusz Pampuch podkreślił wagę spotkania zarówno ze względu na osobistą obecność na nim Kuratora Oświaty, jak też i najmłodszych uczestników – dzieci z olsztyńskich przedszkoli, zadeklarowanych wraz ze swoimi wychowawczyniami miłośników przyrody. Wyraził także szczególne zadowolenie z faktu coraz szerszego zainteresowania szkół oświatą proekologiczną, wyrazem czego są wręczane właśnie nagrody.

Wręczając medale nauczycielom, którzy w swojej pracy z dziećmi szczególny akcent położyli na poznawanie oraz dbałość otaczającej nas przyrody, a także współpracę z lokalnymi kołami LOK, Kurator Krzysztof Marek Nowacki przypomniał, między innymi,  zawsze aktualną łacińską maksymę „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, którą właśnie powinniśmy kierować się w odniesieniu do środowiska.

W programie spotkania było jeszcze wręczenie przez członków  Zarządu LOP wyróżnień zaangażowanym członkom, placówkom oświatowym oraz sympatykom dyplomów i upominków. Zostały także przedstawione przy pomocy multimediów wybrane działania merytoryczne ZO W – M LOP w latach 2013 – 2019. Natomiast najmłodsi przyrodnicy otrzymali swoje pierwsze legitymacje. LOP.

Z rejonu działania Nadleśnictwa Górowo Iławeckie medale MEN otrzymali nauczyciele: p. Witold Kozubel (ZSzUJN) oraz p. Bohdan Tchórz (SP).

Krzysztof Ferdycz, opiekun Koła LOP przy Nadleśnictwie Górowo Iław.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content