Z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości, w sobotnie popołudnie 8 lutego w górowskim Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego semestru nauki w roku szkolnym 2019/2020 (t.j. kolejnym roku wdrażania rozpoczętej 1 września 2017 r. Reformy Systemu Edukacji).

Rodziców, władze samorządowe włącznie z przedstawicielami administracji wojewódzkiej, reprezentantów miejscowych służb mundurowych, nauczycieli i wychowawców, młodzież i najmłodszych uczniów w odświętnie udekorowanej sali koncertowej szkoły powitała dyrektor placówki p. Maria Olga Sycz.

Spotkanie składało się z dwóch części – w pierwszej, po wysłuchaniu krótkich przemówień okolicznościowych samorządowców, zgromadzeni zapoznali się z osiągnięciami placówki jako całości oraz indywidualnymi uczniów – w drugiej natomiast obejrzeli starannie przygotowany i zaprezentowany program artystyczny.

Statystycznie, jak podała dyrektor szkoły, uczy się w niej 202 uczniów (w 14 oddziałach), z którymi pracuje 45 nauczycieli (w tym wychowawców w internacie). Z tego względu, że większość uczniów jest zamiejscowa, 160 z nich mieszka w internacie, który na czas nauki staje się ich drugim domem. Opowiadając o jakości nauki w górowskiej szkole, dyrektor podkreśliła, że kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i kursach przedmiotowych. Są one organizowane przez szkołę, a także indywidualnie realizowane przez samych pedagogów.

Oprócz planowych zajęć (lekcji) przewidzianych programem nauczania, uczniowie mają możliwość brać udział w wielu projektach, między innymi współpracując z UWM w Olsztynie, szkołami średnimi z Gdańska, uczestnicząc w konferencjach międzynarodowych w Camp Rodowo, realizować szkolne audycje radiowe we współpracy z RO, być uczestnikami wielu interesujących kursów i warsztatów. Bogata jest także oferta zajęć sportowych oraz choreograficznych, ciesząca się wśród młodzieży i dzieci dużą popularnością.

W części artystycznej spotkania, przez niektórych niecierpliwie oczekiwanej, uczniowie zaprezentowali na scenie tańce, śpiew – solo i chórowy, a także wystąpiła szkolna orkiestra symfoniczna (na podbudowie działającej w ZSzUJN szkoły muzycznej).

Autor: Bohdan Tchórz

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content