Ponad sześćdziesięciu uczniów wszystkich trzech górowskich szkół wzięło udział w środę 26 lutego w eliminacjach miejskich Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zgodnie z regulaminem Turnieju jego uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe i przystąpili do rozwiązywania testów przygotowanych odpowiednio dla każdej z nich.

Zakres tematyczny Turnieju, znajomością którego powinni byli wykazać się uczniowie obejmował zagadnienia:

– tradycja i historia straży pożarnych

– umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa

– organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej

– organizacja i zadania OSP oraz ich Związku

– przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów

– organizacja i prowadzenie akcji ratowniczej

– sprzęt ratowniczo-gaśniczy

– instalacja i urządzenia przeciwpożarowe

– zabezpieczenia przeciwpożarowe (budynków, lasów, zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych)

– zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożarów

– zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Jak widać, zagadnień było niemało i zdający powinni byli wykazać się przy rozwiązywaniu testu rozległą wiedzą.

Uczniowie testy rozwiązali, komisja sprawdziła i podsumowała. W rezultacie okazało się, że najlepiej poradzili sobie odpowiednio w każdej z grup:

I grupa – Daniel Gorlaga,

II grupa – Patryk Gałan,

III grupa – Marek Zimoń.

Zwycięzcy Turnieju nagrodzeni zostali pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, wszyscy uczestnicy natomiast dostali dyplomy. Najlepsi wezmą udział w kolejnym Turnieju na poziomie powiatu.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content