Nieodmiennie i tradycyjnie widok uśmiechniętych dzieci i młodzieży na trotuarach naszych miast, miasteczek i wsi, wszystkich ubranych odświętnie (a ci najmłodsi jeszcze w towarzystwie rodziców) w dniu 1 września oznaczał od dziesięcioleci, że właśnie rozpoczyna się nowy rok szkolny.

W tym roku jest jednak inaczej. Dzieci jakby mniej. Wielu dorosłych, a także ich pociech z maseczkami na twarzach. To rezultat nękającej nas od wiosny pandemii i sposobów poradzenia sobie z nią.

Jeszcze rok temu zwyczajowo pierwszego dnia szkoły, w auli, bądź na boisku szkolnym, odbywał się uroczysty apel, a w klasach uczniowie spędzali jedynie czas niezbędny   na przekazanie przez wychowawców i nauczycieli najważniejszych informacji dotyczących pierwszych dni pracy w szkole.

W sprawie organizacji pracy w szkole w nowym roku szkolnym wypowiedział się Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Podał on przepisy, które mają gwarantować bezpieczeństwo po powrocie do szkół po wakacjach. Przede wszystkim w szkołach nie będzie obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas zajęć, jednak obowiązywały będą zasady higieny osobistej, m.in. obowiązek dezynfekcji rąk i zasłanianie nosa i ust w czasie przerw na korytarzach. 

Projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest ich pięć, co podaje Departament Informacji i Promocji Ministerstwa, to:

  1. Dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Przepisy ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji z zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  2. Wprowadzone przepisy pozwolą na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.
  3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
  4. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Zmienione przepisy umożliwią dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów.
  5. Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość zawieszenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

https://legislacja.gov.pl/projekt

W tym roku szkolnym w Górowie Iławeckim, uwzględniając wszystkie placówki dydaktyczne, łącznie z najmłodszymi rozpoczynającymi naukę, bądź uczącymi się, przed nauczycielami pojawiło się ok. 800 przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

(na zdjęciu ilustracyjnym – początek roku szkolnego w SP nr 2 w Górowie Iławeckim, 02. 09. 2011 r.)

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content