Sejm wybrał (na wniosek wielu organizacji oraz instytucji naukowych i kulturalnych)  patronów roku 2023. Są to: Aleksander Fredro, Mikołaj Kopernik, Wojciech Korfanty, Jan Matejko, Maurycy Mochnacki, Jerzy Nowosielski, Aleksandra Piłsudska, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Paweł Edmund Strzelecki, Wisława Szymborska i Jadwiga Zamoyska. Rok 2023 został ponadto ustanowiony rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.

Z naszym najbliższym regionem, co nietrudno zauważyć, powiązać można dwie osoby: profesora Jerzego Nowosielskiego (w Górowie Iławeckim w cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego są jego ikony, freski oraz ikonostas) oraz astronoma Mikołaja Kopernika  (w latach 1503-1510 mieszkał na zamku lidzbarskim pełniąc obowiązki osobistego sekretarza i lekarza biskupa Łukasza Watzenrode, swojego wuja).

2023 rok obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomisty, który udowodnił rewolucyjną astronomiczną teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele “O obrotach sfer niebieskich”, wydanym już jednak po jego śmierci w roku 1543 w Wittenberdze.

Z osobą Mikołaja Kopernika, kanonika, powiązane są jeszcze inne miasta regionu, Olsztyn oraz Frombork, w których wybitny uczony spędził wiele lat swojego twórczego życia.

Data roku 2023 powiązana jest z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin oraz czterysta osiemdziesiątą śmierci astronoma.

(bt)

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content