Ostatnie dni roku są zawsze doskonałą okazją do podsumowania i oceny minionych wydarzeń, zarówno tych, z których możemy być dumni, jak i tych, o których raczej wolelibyśmy czym prędzej zapomnieć.

Niewątpliwie ciekawymi wydarzeniami, wręcz o znaczeniu ogólnokrajowym, w naszym miasteczku były dwie konferencje poświęcone twórczości wybitnego artysty ikonopisarza,  profesora Jerzego Nowosielskiego. Pierwsza odbyła się 30 września (organizator: Fundacja Opcja Benedykta), druga 14 grudnia.

Obie konferencje poświęcone profesorowi odbyły się w roku 100 rocznicy od dnia jego urodzin. Profesor Nowosielski był jednym z patronów mijającego roku ogłoszonym przez Sejm i Senat RP.

Bezsprzecznie dla lokalnej społeczności szczególnie ważne było to drugie, grudniowe spotkanie, bowiem zorganizowane ono zostało własnymi siłami i przy udziale miejscowych aktywistów oraz znawców sztuki i sympatyków twórczości krakowskiego artysty. Wzięła w nim udział dość liczna grupa nauczycieli ukraińskich szkół z Bartoszyc i Górowa Iławeckiego. Obecni byli także uczniowie z obu placówek dydaktycznych.

O górowskiej greckokatolickiej świątyni oraz znajdujących się w niej ikonach oraz freskach opowiedział ks. mitrat Jan Łajkosz. Pan Jerzy Necio podzielił się refleksjami o profesorze w referacie «Nimby i aureole – Jerzego Nowosielskiego. Przewodnik po świecie świętości», natomiast red. B. Tchórz opowiedział o artystycznych realizacjach profesora w greckokatolickich cerkwiach w Polsce (ta prelekcja została uzupełniona bogatym materiałem ilustracyjnym).

Wspomniane wydarzenia odbyły się w cerkwie p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz pomieszczeniach plebanii.

Profesor Jerzy Nowosielski, jako najpewniej najwybitniejsza postać współczesnego świata artystycznego o światowej sławie, która odwiedziła Górowo Iławeckie, został godnie uszanowany. Niemniej tego poszanowania zabrakło ze strony lokalnej administracji, łącznie z miejscową radą miejską. Zabrakło nawet najskromniejszej wystawy (na przykład w holu ratusza) z krótką informacją i raczej nie należy składać winę na brak funduszy, ponieważ takie działanie kosztowne nie jest.

Rok 2023 najprawdopodobniej wspominać będziemy w przyszłości w kontekście dwóch wydarzeń: 1) obchody 100 rocznicy urodzin profesora Nowosielskiego (nieduża grupa mieszkańców), 2) oberwany sufit w miejscowym budynku kultury (znakomita większość mieszkańców).

(bt)

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content