Przesłanie

Przesłanie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza Metropolity Przemysko-Warszawskiego i Jego Ekscelencji Biskupa Włodzimierza R. Juszczaka Ordynariusza Wrocławsko-Gdańskiego do wiernych Metropolii Przemysko-Warszawskiej w sprawie epidemii koronawirusa w Polsce Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry! Mając na względzie ogólną sytuację w Polsce i na świecie, związaną z Dowiedz się więcej…

Skip to content