Sentymentalna podróż fragmentem linii kolejowej nr 224

Kiedy na stację kolejową 15 września 1898 roku w Górowie Iławeckim (wtedy: Lasndsberg) uroczyście wtoczyła się…

Karkajmy, Bogatyńskie, Gładysze, Karwiny, Słobity.