Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Chrzanowie k. Ełku

Ani odległość, ani niepewna aura w sobotę 14 lipca nie mogły być przeszkodą pielgrzymki, którą w 71 rocznicę pierwszej greckokatolickiej liturgii odprawionej przez ks. Mirosława Ripeckiego 6 lipca 1947 r. odbyli do niewielkiego Chrzanowa (dzisiaj przedmieść Ełku) wierni północno- wschodnich dekanatów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Uroczystą mszę świętą sprawował Metropolita Przemysko-Warszawski Ksiądz Arcybiskup dr Eugeniusz Popowicz. Wzięli w niej udział, w głównej mierze, razem ze swoimi duszpasterzami, parafianie z olsztyńskiego, elbląskiego i węgorzewskiego dekanatów. Byli obecni na mszy także księża i wierni Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zwyczajowo uroczystość odbyła się na placu cerkiewnym przed kapliczką, fundamenty pod którą kładł jeszcze pod koniec lat 40 ubiegłego wieku ks. mitrat M. Ripecki. Na tym że placu, a właściwie niedużym parku, zainstalowanych jest kilkadziesiąt drewnianych krzyży symbolizujących powstające po 1956 roku w miejscach przesiedleń parafie greckokatolickie.

Metropolitę oraz zaproszonych gości, w imieniu wspólnoty, chlebem i solą oraz kwiatami powitały delegacje miejscowych parafian oraz ks. Grzegorz Stołycia, dzisiejszy proboszcz chrzanowskiej parafii, a jednocześnie opiekun duchowego centrum terapeutycznego. Wśród gości obecni byli przedstawiciele administracji wojewódzkiej na czele z wice-marszałkiem Mironem Syczem z małżonką.

Zwracając się do zgromadzonych Metropolita odwołał się do przykładu świętych i podkreślił, że także dzisiaj, podobnie jak w czasach Chrystusa, potrzebna jest nam wszystkim wiara, siła i wytrwałość, którymi charakteryzowali się święci Piotr i Paweł. Czasy, w których przyszło nam żyć, pełne są dramatycznych zdarzeń i naszym zadaniem jest reagować na nie po chrześcijańsku, czego uczy nas przykład życia codziennego świętych.

Kościół – zaznaczył Metropolita – to nie tylko imponujące budynki, pięknie utrzymane i wyposażone. To przede wszystkim wierni, którzy wraz ze swoimi duszpasterzami dbają o jego duchowy wymiar i wzbogacają go chrześcijańskimi wartościami życia codziennego.

_______________________________________________

Празник святих Петра і Павла у Хшанові

«Сьогодні у нашій Церкві маємо час мирян»

Ні відстань, ні хмарна й дощова погода не стали на перешкоді прочанам, щоби у сімдесят першу річницю першої греко-католицької літургії відправленої на Вармії та Мазурах отцем Мирославом Ріпецьким 6 VII 1947 р. знов численно відвідати Хшаново (б. Елку).

Проща та архиєрейська літургія очолена Перемисько-Варшавським Митрополитом Євгеном Поповичем відбулися тут у суботу 14 липня з нагоди празника святих Петра і Павла і, як вже від десятиліть, взяли у них участь, разом зі своїми душпастирями, вірні УГКЦ в Польщі з північно-східних деканатів.

Празнична літургія звичаєво відбувається на прицерковному майдані перед капличкою, підвалини якої заклав ще о. митрат Мирослав Ріпецький. Тут також встановлені кілька десяток дерев’яних хрестів, що символізують відроджені (а властиво новозасновані) на поселенні після 1956 року греко-католицькі парафії північно-східної Польщі.

Митрополита від імені громади хлібом-сіллю та квітами привітали делегації вірних та о. Григорій Столиця, нинішній парох хшанівської парафії, одночасно опікун місцевого терапевтичного осередка духовної опіки. Поміж прочанами були представники воєвідської державної адміністрації репрезентовані віце-маршалком Мироном Сичем з дружиною.

У слові до вірян Митрополит відкликався до покровителів празника, й зокрема відзначив, що нам сьогодні, подібно як в часах Ісуса Христа, потрібна віра, сила й витривалість, що їх мали святі Петро й Павло, оці камінні стовпи, на яках побудована Церква. Живемо в особливому моменті історії, переживаємо різні драматичні події, яким належить протистояти на зразок святих. Особливо це важливе завдання, перед яким стоїть наша молодь, яку в свою чергу повинна всякими зусиллями підтримувати наша ціла громада. Отже, маємо час мирян. Подібно як перед десятиліттями, коли потрібно було показати свою стійку поставу для захисту своєї рідної Церкви в місцях поселень, бо ж наша Церква, це не тільки гарні та обладнані всередині будинки, це в першу чергу віряни, які її підтримують та розвивають разом зі своїми душпастирями в парафіях та монашеством, – зокрема відзначив Митрополит Євген Попович нагадуючи ще про світлої пам’яті отця Мирослава Ріпецького і його гідну наслідування рішучість.

Facebooktwitter

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Skip to content