Początek roku szkolnego jest dniem na tyle szczególnym, że dziadkowie, odprowadzając wnuków po raz pierwszy do szkół, wspominają swoje szkolne lata i chętnie dzielą się refleksjami z każdym, kto potrafi ich słuchać.