Dawne szkoły w gminie wiejskiej

Początek roku szkolnego jest dniem na tyle szczególnym, że dziadkowie, odprowadzając wnuków po raz pierwszy do…

Karkajmy, Bogatyńskie, Gładysze, Karwiny, Słobity.