Święto Bożego Ciała

Dzisiaj (czwartek 31 maja) Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – święto Bożego…

2018-05-26

2001

2001 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Red Hat 7.1 (CD) Linux 2.4.2 (Release…

2000

2000 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Mandrake 7.0 Gold Pack CD2 CD3 CD4…

1999

1999 : 32-bits PC (Intel x86) operating system    (Checksum sha256sum) Mandrake 5.3 (CD) (Release 5 february 1999)…

1998

1998 : 32-bits PC (Intel x86) operating system Red Hat 5.1 CD2 CD3 Linux 2.0.34 (Release…

Świerszcz i inni

Jakże miło i wesoło rozpoczęli zajęcia dydaktyczne uczniowie górowskiej podstawówki i przedszkola miejskiego w poniedziałek 21…

Dzień wyszywanki

Każdy naród świata w historii swojej kultury posiada charakterystyczny element odróżniający go od innych narodów. Będzie…

Jubileuszowa Motomajówka

Z udziałem ponad sześciuset maszyn i odpowiednio więcej motocyklistów – jeźdźców dosiadających stalowych rumaków wszelkiej wielkości…

Bądź rozsądny na drodze

Sobotni poranek 5 maja (słoneczny i pogodny) był dla członków i sympatyków górowskiego klubu motocyklowego ZJAWA…